2 tim 2 22

 •  
 • 2:3

 • 2:5

 • 2:6

 • 2:7

 • 2:10

 • 2:14

 • 2:15

 • 2:18

 • 2:23

 • 2:26

 •  
 • Ты́ у́бо, ча́до мое́, воз­мога́й во благода́ти, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ,

 • и я́же слы́шалъ еси́ от­ мене́ мно́гими свидѣ́тели, сiя́ преда́ждь вѣ́рнымъ человѣ́комъ, и́же дово́лни бу́дутъ и ины́хъ научи́ти.

 • Ты́ у́бо злопостражди́ я́ко до́бръ во́инъ Иису́съ Христо́въ.

 • Никто́же во́инъ быва́я обязу́ет­ся ку́плями жите́йскими, да во­ево́дѣ уго́денъ бу́детъ.

 • А́ще же и постра́ждетъ {подвиза́ет­ся} кто́, не вѣнча́ет­ся, а́ще не зако́н­но му́ченъ бу́детъ {бу́детъ подвиза́тися}.

 • Тружда́ющемуся дѣ́лателю пре́жде подоба́етъ от­ плода́ вкуси́ти.

 • Разумѣ́й, я́же глаго́лю: да да́стъ у́бо тебѣ́ Госпо́дь ра́зумъ о все́мъ.

 • Помина́й Иису́са Христа́ воста́в­шаго от­ ме́ртвыхъ, от­ сѣ́мене Дави́дова, по благовѣ­ст­вова́нiю мо­ему́,

 • въ не́мже злостражду́ да́же до у́зъ, я́ко злодѣ́й: но сло́во Бо́жiе не вя́жет­ся.

 • Сего́ ра́ди вся́ терплю́ избра́н­ныхъ ра́ди, да и ті́и спасе́нiе улуча́тъ е́же о Христѣ́ Иису́сѣ, со сла́вою вѣ́чною.

 • Вѣ́рно сло́во: а́ще бо съ ни́мъ умро́хомъ, то́ съ ни́мъ и оживе́мъ:

 • а́ще терпи́мъ, съ ни́мъ и воцари́мся: а́ще от­ве́ржемся, и то́й от­ве́ржет­ся на́съ:

 • а́ще не вѣ́руемъ, о́нъ вѣ́ренъ пребыва́етъ: от­рещи́ся бо себе́ не мо́жетъ.

 • Сiя́ воспомина́й, засвидѣ́тел­ст­вуя предъ Го́сподемъ, не словопрѣ́тися, ни на ку́юже потре́бу, на разоре́нiе слы́шащихъ.

 • Потщи́ся себе́ иску́сна поста́вити предъ Бо́гомъ, дѣ́лателя непосты́дна, пра́во пра́вяща сло́во и́стины.

 • Скве́рныхъ же тщегла́сiй от­мета́йся: наипа́че бо преспѣ́ютъ въ нече́стiе,

 • и сло́во и́хъ я́ко га́ггрена жи́ръ обря́щетъ: от­ ни́хже е́сть имене́й и Фили́тъ,

 • и́же о и́стинѣ погрѣши́ста, глаго́люща, я́ко воскресе́нiе уже́ бы́сть: и воз­муща́ютъ нѣ́которыхъ вѣ́ру.

 • Тве́рдое у́бо основа́нiе Бо́жiе сто­и́тъ, иму́щее печа́ть сiю́: позна́ Госпо́дь су́щыя своя́, и: да от­сту́питъ от­ непра́вды вся́къ имену́яй и́мя Госпо́дне.

 • Въ вели́цѣмъ же дому́ не то́чiю сосу́ди зла́ти и сре́бряни су́ть, но и древя́ни и гли́няни: и о́ви у́бо въ че́сть, о́ви же не въ че́сть.

 • А́ще у́бо кто́ очи́ститъ себе́ от­ си́хъ, бу́детъ сосу́дъ въ че́сть, освяще́нъ и благопотре́бенъ Влады́цѣ, на вся́кое дѣ́ло благо́е угото́ванъ.

 • По́хотей ю́ныхъ бѣ́гай, держи́ся же пра́вды, вѣ́ры, любве́, ми́ра со всѣ́ми при­­зыва́ющими Го́спода от­ чи́стаго се́рдца.

 • Бу́ихъ же и ненака́зан­ныхъ стяза́нiй от­рица́йся, вѣ́дый, я́ко ражда́ютъ сва́ры:

 • рабу́ же Госпо́дню не подоба́етъ свари́тися, но ти́ху бы́ти ко всѣ́мъ, учи́телну, незло́биву,

 • съ кро́тостiю наказу́ющу проти́вныя, еда́ ка́ко да́стъ и́мъ Бо́гъ покая́нiе въ ра́зумъ и́стины,

 • и воз­ни́кнутъ от­ дiа́волскiя сѣ́ти, жи́ви уловле́ни от­ него́ въ свою́ его́ во́лю.

 • Ты́ у́бо, ча́до мое́, воз­мога́й во благода́ти, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ,

 • и я́же слы́шалъ еси́ от­ мене́ мно́гими свидѣ́тели, сiя́ преда́ждь вѣ́рнымъ человѣ́комъ, и́же дово́лни бу́дутъ и ины́хъ научи́ти.

 • Ты́ у́бо злопостражди́ я́ко до́бръ во́инъ Иису́съ Христо́въ.

 • Никто́же во́инъ быва́я обязу́ет­ся ку́плями жите́йскими, да во­ево́дѣ уго́денъ бу́детъ.

 • А́ще же и постра́ждетъ {подвиза́ет­ся} кто́, не вѣнча́ет­ся, а́ще не зако́н­но му́ченъ бу́детъ {бу́детъ подвиза́тися}.

 • Тружда́ющемуся дѣ́лателю пре́жде подоба́етъ от­ плода́ вкуси́ти.

 • Разумѣ́й, я́же глаго́лю: да да́стъ у́бо тебѣ́ Госпо́дь ра́зумъ о все́мъ.

 • Помина́й Иису́са Христа́ воста́в­шаго от­ ме́ртвыхъ, от­ сѣ́мене Дави́дова, по благовѣ­ст­вова́нiю мо­ему́,

 • въ не́мже злостражду́ да́же до у́зъ, я́ко злодѣ́й: но сло́во Бо́жiе не вя́жет­ся.

 • Сего́ ра́ди вся́ терплю́ избра́н­ныхъ ра́ди, да и ті́и спасе́нiе улуча́тъ е́же о Христѣ́ Иису́сѣ, со сла́вою вѣ́чною.

 • Вѣ́рно сло́во: а́ще бо съ ни́мъ умро́хомъ, то́ съ ни́мъ и оживе́мъ:

 • а́ще терпи́мъ, съ ни́мъ и воцари́мся: а́ще от­ве́ржемся, и то́й от­ве́ржет­ся на́съ:

 • а́ще не вѣ́руемъ, о́нъ вѣ́ренъ пребыва́етъ: от­рещи́ся бо себе́ не мо́жетъ.

 • Сiя́ воспомина́й, засвидѣ́тел­ст­вуя предъ Го́сподемъ, не словопрѣ́тися, ни на ку́юже потре́бу, на разоре́нiе слы́шащихъ.

 • Потщи́ся себе́ иску́сна поста́вити предъ Бо́гомъ, дѣ́лателя непосты́дна, пра́во пра́вяща сло́во и́стины.

 • Скве́рныхъ же тщегла́сiй от­мета́йся: наипа́че бо преспѣ́ютъ въ нече́стiе,

 • и сло́во и́хъ я́ко га́ггрена жи́ръ обря́щетъ: от­ ни́хже е́сть имене́й и Фили́тъ,

 • и́же о и́стинѣ погрѣши́ста, глаго́люща, я́ко воскресе́нiе уже́ бы́сть: и воз­муща́ютъ нѣ́которыхъ вѣ́ру.

 • Тве́рдое у́бо основа́нiе Бо́жiе сто­и́тъ, иму́щее печа́ть сiю́: позна́ Госпо́дь су́щыя своя́, и: да от­сту́питъ от­ непра́вды вся́къ имену́яй и́мя Госпо́дне.

 • Въ вели́цѣмъ же дому́ не то́чiю сосу́ди зла́ти и сре́бряни су́ть, но и древя́ни и гли́няни: и о́ви у́бо въ че́сть, о́ви же не въ че́сть.

 • А́ще у́бо кто́ очи́ститъ себе́ от­ си́хъ, бу́детъ сосу́дъ въ че́сть, освяще́нъ и благопотре́бенъ Влады́цѣ, на вся́кое дѣ́ло благо́е угото́ванъ.

 • По́хотей ю́ныхъ бѣ́гай, держи́ся же пра́вды, вѣ́ры, любве́, ми́ра со всѣ́ми при­­зыва́ющими Го́спода от­ чи́стаго се́рдца.

 • Бу́ихъ же и ненака́зан­ныхъ стяза́нiй от­рица́йся, вѣ́дый, я́ко ражда́ютъ сва́ры:

 • рабу́ же Госпо́дню не подоба́етъ свари́тися, но ти́ху бы́ти ко всѣ́мъ, учи́телну, незло́биву,

 • съ кро́тостiю наказу́ющу проти́вныя, еда́ ка́ко да́стъ и́мъ Бо́гъ покая́нiе въ ра́зумъ и́стины,

 • и воз­ни́кнутъ от­ дiа́волскiя сѣ́ти, жи́ви уловле́ни от­ него́ въ свою́ его́ во́лю.

Синодальный

 • Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,

 • и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить.

 • Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

 • Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.

 • Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.

 • Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.

 • Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.

 • Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему,

 • за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

 • Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.

 • Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;

 • если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас;

 • если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

 • Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.

 • Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

 • А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии,

 • и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,

 • которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.

 • Но твердое основание Божие стои́т, имея печать сию: «познал Господь Своих»; и: «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа».

 • А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.

 • Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.

 • Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.

 • От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;

 • рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым,

 • с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,

 • чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.

Греческий

  Латинский

   Английский (NKJV)

    Арабский

     Белорусский

      Грузинский

       Грузинский (древн.)

        Испанский Reina-Valera 1995

         Киргизский

          Китай.упрощ.(简 中文和合本圣经)

           Немецкий (DGNB)

            Таджикский

             Узбекский

              Украинский (Огиенко)

               Французский (LSG)

                azbyka.ru

                показать остальные стихи главы…

                Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,

                и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить.

                Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

                Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.

                Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.

                Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.

                Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.

                Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему,

                за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

                Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.

                Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;

                если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас;

                если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

                Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.

                Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

                А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии,

                и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,

                которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.

                Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа”.

                А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.

                Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.

                Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.

                От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;

                рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым,

                с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,

                показать остальные стихи главы…

                чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.

                rusbible.ru
                2Тим.2:22

                Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.

                Библия. Ветхий и Новый заветы. Синоидальный перевод. Библейская энциклопедия.. арх. Никифор. 1891.

                Смотреть что такое “2Тим.2:22” в других словарях:

                • 2Тим.4:2 — Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2Тим.2:24 2Тим.3:16 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:16 — Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, 2Тим.4:19 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.2:21 — Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело. Ис.52:11 2Тим.3:17 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.4:19 — Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров. 2Тим.1:16 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим. — (abbreviation) Второе Послание к Тимофею …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:1 — Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:10 — Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, 1Пет.1:20 Рим.14:25 Еф.3:9 Кол.1:26 Тит.1:2 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:11 — Для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников. 1Тим.2:7 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:12 — По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:13 — Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. 1Иоан.2:24 Рим.6:17 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:14 — Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 1Тим.6:20 Отк.3:11 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                dic.academic.ru
                2Тим.2:22

                Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.

                Библия. Ветхий и Новый заветы. Синоидальный перевод. Библейская энциклопедия.. арх. Никифор. 1891.

                Смотреть что такое “2Тим.2:22” в других словарях:

                • 2Тим.4:2 — Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2Тим.2:24 2Тим.3:16 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:16 — Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, 2Тим.4:19 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.2:21 — Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело. Ис.52:11 2Тим.3:17 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.4:19 — Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров. 2Тим.1:16 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим. — (abbreviation) Второе Послание к Тимофею …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:1 — Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:10 — Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, 1Пет.1:20 Рим.14:25 Еф.3:9 Кол.1:26 Тит.1:2 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:11 — Для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников. 1Тим.2:7 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:12 — По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:13 — Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. 1Иоан.2:24 Рим.6:17 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                • 2Тим.1:14 — Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 1Тим.6:20 Отк.3:11 …   Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

                dic.academic.ru

                Оценка 5 проголосовавших: 3
                SHARE

                LEAVE A REPLY

                Please enter your comment!
                Please enter your name here