1 cor. 6:19

 •  
 • 6:1

 • 6:3

 • 6:4

 • 6:5

 • 6:6

 • 6:8

 • 6:10

 • 6:17

 • 6:18

 •  
 • Смѣ́етъ ли кто́ от­ ва́съ, ве́щь имѣ́я ко ино́му, суди́тися от­ непра́ведныхъ, а не от­ святы́хъ?

 • Не вѣ́сте ли, я́ко святі́и мíрови и́мутъ суди́ти? и а́ще ва́ми су́дъ прiи́метъ мíръ, недосто́йни есте́ суди́щемъ худы́мъ?

 • Не вѣ́сте ли, я́ко а́ггеловъ суди́ти и́мамы, а не то́чiю жите́йскихъ?

 • Жите́йская бо суди́ща а́ще и́мате, уничиже́н­ныхъ въ це́ркви, си́хъ посажда́ете.

 • Къ сра́му ва́мъ глаго́лю: та́ко ли нѣ́сть въ ва́съ му́дръ ни еди́нъ, и́же мо́жетъ разсуди́ти между́ бра́тiй сво­и́хъ?

 • Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными.

 • Уже́ у́бо от­ню́дъ ва́мъ сра́мъ е́сть, я́ко тяжбы́ и́мате между́ собо́ю. Почто́ не па́че оби́дими есте́? почто́ не па́че лише́ни быва́ете?

 • Но вы́ оби́дите и лиша́ете, да еще́ бра́тiю.

 • Или́ не вѣ́сте, я́ко непра́ведницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ? Не льсти́те себе́: ни блудницы́, ни идолослужи́теле, ни прелюбо­дѣ́е, ни малакі́и, ни мужело́жницы,

 • ни лихо­и́мцы, ни та́тiе, ни пiя́ницы, ни досади́теле, ни хи́щницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.

 • И си́ми нѣ́цыи бѣ́сте, но омы́стеся, но освяти́стеся, но оправди́стеся и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и Ду́хомъ Бо́га на́­шего.

 • Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не а́зъ облада́нъ бу́ду от­ чего́.

 • Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шномъ: Бо́гъ же и сiе́ и сiя́ упраздни́тъ. Тѣ́ло же не блуже́нiю, но Го́сподеви, и Госпо́дь тѣ́лу.

 • Бо́гъ же и Го́спода воз­дви́же, и на́съ воз­дви́гнетъ си́лою сво­е́ю.

 • Не вѣ́сте ли, я́ко тѣлеса́ ва́ша у́дове Христо́вы су́ть? Взе́мь ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́детъ.

 • Или́ не вѣ́сте, я́ко при­­лѣпля́яйся сквернодѣ́йцѣ еди́но тѣ́ло е́сть ? бу́дета бо, рече́, о́ба въ пло́ть еди́ну.

 • Прилѣпля́яйся же Го́сподеви еди́нъ ду́хъ е́сть .

 • Бѣ́гайте блудодѣя́нiя: вся́къ грѣ́хъ, его́же а́ще сотвори́тъ человѣ́къ, кромѣ́ тѣ́ла е́сть: а блудя́й во свое́ тѣ́ло согрѣша́етъ.

 • Или́ не вѣ́сте, я́ко тѣлеса́ ва́ша хра́мъ живу́щаго въ ва́съ свята́го Ду́ха су́ть, его́же и́мате от­ Бо́га, и нѣ́сте сво­и́?

 • ку́плени бо есте́ цѣно́ю. Просла́вите у́бо Бо́га въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и въ душа́хъ ва́шихъ, я́же су́ть Бо́жiя.

 • Смѣ́етъ ли кто́ от­ ва́съ, ве́щь имѣ́я ко ино́му, суди́тися от­ непра́ведныхъ, а не от­ святы́хъ?

 • Не вѣ́сте ли, я́ко святі́и мíрови и́мутъ суди́ти? и а́ще ва́ми су́дъ прiи́метъ мíръ, недосто́йни есте́ суди́щемъ худы́мъ?

 • Не вѣ́сте ли, я́ко а́ггеловъ суди́ти и́мамы, а не то́чiю жите́йскихъ?

 • Жите́йская бо суди́ща а́ще и́мате, уничиже́н­ныхъ въ це́ркви, си́хъ посажда́ете.

 • Къ сра́му ва́мъ глаго́лю: та́ко ли нѣ́сть въ ва́съ му́дръ ни еди́нъ, и́же мо́жетъ разсуди́ти между́ бра́тiй сво­и́хъ?

 • Но бра́тъ съ бра́томъ су́дит­ся, и то́ предъ невѣ́рными.

 • Уже́ у́бо от­ню́дъ ва́мъ сра́мъ е́сть, я́ко тяжбы́ и́мате между́ собо́ю. Почто́ не па́че оби́дими есте́? почто́ не па́че лише́ни быва́ете?

 • Но вы́ оби́дите и лиша́ете, да еще́ бра́тiю.

 • Или́ не вѣ́сте, я́ко непра́ведницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ? Не льсти́те себе́: ни блудницы́, ни идолослужи́теле, ни прелюбо­дѣ́е, ни малакі́и, ни мужело́жницы,

 • ни лихо­и́мцы, ни та́тiе, ни пiя́ницы, ни досади́теле, ни хи́щницы ца́р­ст­вiя Бо́жiя не наслѣ́дятъ.

 • И си́ми нѣ́цыи бѣ́сте, но омы́стеся, но освяти́стеся, но оправди́стеся и́менемъ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ и Ду́хомъ Бо́га на́­шего.

 • Вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не вся́ на по́льзу: вся́ ми́ лѣ́ть су́ть, но не а́зъ облада́нъ бу́ду от­ чего́.

 • Бра́шна чре́ву, и чре́во бра́шномъ: Бо́гъ же и сiе́ и сiя́ упраздни́тъ. Тѣ́ло же не блуже́нiю, но Го́сподеви, и Госпо́дь тѣ́лу.

 • Бо́гъ же и Го́спода воз­дви́же, и на́съ воз­дви́гнетъ си́лою сво­е́ю.

 • Не вѣ́сте ли, я́ко тѣлеса́ ва́ша у́дове Христо́вы су́ть? Взе́мь ли у́бо у́ды Христо́вы, сотворю́ у́ды блудни́чи? Да не бу́детъ.

 • Или́ не вѣ́сте, я́ко при­­лѣпля́яйся сквернодѣ́йцѣ еди́но тѣ́ло е́сть ? бу́дета бо, рече́, о́ба въ пло́ть еди́ну.

 • Прилѣпля́яйся же Го́сподеви еди́нъ ду́хъ е́сть .

 • Бѣ́гайте блудодѣя́нiя: вся́къ грѣ́хъ, его́же а́ще сотвори́тъ человѣ́къ, кромѣ́ тѣ́ла е́сть: а блудя́й во свое́ тѣ́ло согрѣша́етъ.

 • Или́ не вѣ́сте, я́ко тѣлеса́ ва́ша хра́мъ живу́щаго въ ва́съ свята́го Ду́ха су́ть, его́же и́мате от­ Бо́га, и нѣ́сте сво­и́?

 • ку́плени бо есте́ цѣно́ю. Просла́вите у́бо Бо́га въ тѣлесѣ́хъ ва́шихъ и въ душа́хъ ва́шихъ, я́же су́ть Бо́жiя.

Синодальный

 • Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?

 • Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?

 • Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?

 • А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви.

 • К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?

 • Но брат с братом судится, и притом перед неверными.

 • И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения?

 • Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев.

 • Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,

 • ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют.

 • И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

 • Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.

 • Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела.

 • Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.

 • Разве не знаете, что тела́ ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!

 • Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть.

 • А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом.

 • Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела.

 • Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?

 • Ибо вы куплены

  дорогою

  ценою.

  ||

  Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии.

Греческий

  Латинский

   Английский (NKJV)

    Арабский

     Белорусский

      Грузинский

       Грузинский (древн.)

        Испанский Reina-Valera 1995

         Киргизский

          Китай.упрощ.(简 中文和合本圣经)

           Немецкий (DGNB)

            Таджикский

             Узбекский

              Украинский (Огиенко)

               Французский (LSG)

                azbyka.ru
                Read Introduction to 1 Corinthians

                19 “Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? 20For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.”

                6:19

                Or do you not know

                Paul calls attention to something important by the phrase “do you not know.” This verse shows why sinning with the body is distinctly different from other sins – immorality defiles the temple of the Holy Spirit, the body of the believer.

                that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you,

                Paul contrasts the body as the temple of the Holy Spirit with the Temple of Aphrodite at Corinth. The temple is a place of worship. The proprietor of the temple of the body of the believer is the Holy Spirit, “who is in you.” Our bodies, therefore, belong to God and are not for our disposal. They are to be used for the purpose for which God designed them. Before a person becomes a Christian, her body is nothing more than a shack; but at conversion her body becomes a cathedral, a temple.

                whom you have from God,

                The believer receives the Holy Spirit at the point of salvation (Ephesians 1:13, 14). The Holy Spirit seals his eternal salvation immediately at the point of initial salvation. The word “from” emphasizes the supernatural origin of the indwelling Holy Spirit in us.

                and you are not your own?

                God owns us and not we ourselves. We have no right to do with our bodies what we wish, for they are not our own.

                Romans 14; 8For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s. 9For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be Lord of both the dead and the living.

                6:20

                For you were bought at a price;

                Jesus paid the price for our sins at Calvary. His blood was the purchase price. This caused a change in rights of ownership. The Greek word for “bought” denotes a ransom. Jesus delivered us from our sin by purchasing the price of our sin by shedding His blood. Jesus met all the holy demands of God’s justice by this payment.

                Acts 20:28 Therefore take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood.

                1 Peter 1:18 …knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, 19but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot.

                therefore glorify God in your body and in your spirit,

                Giving God the glory for the ransom for sin is a matter of gratitude and not a matter of obligation.

                which are God’s.

                God owns the rights to our bodies. That is why we glorify Him with our bodies.

                PRINCIPLE:

                God is the proprietor of our bodies and therefore owns the rights to our bodies.

                APPLICATION:

                God does not dwell in an auditorium but in the body of the believer. A building is not the sanctuary; believers are the sanctuary.

                We do not have the right to do with our bodies what we wish. If we borrow our neighbor’s car, we take care not to abuse it. We do not take a chance with someone else’s property. Jesus paid for us as the highest Bidder. Our body is now His, so He says, “Hand it over; it’s mine now.” If we purchase something from the store and wait for the delivery to come but it never comes, we get agitated about that. We paid for it so we deserve to get it. “Jesus paid it all, all to Him we owe.” Some of us have never handed over our bodies to the Lord although we have been Christians for ten years. We have not delivered the goods. Isn’t it about time? God reserves the right to your body.

                versebyversecommentary.com

                Оценка 5 проголосовавших: 2
                SHARE

                LEAVE A REPLY

                Please enter your comment!
                Please enter your name here